Det Nya Arbetslivet ;-)

Nässjö-företaget JSC gjorde en hysteriskt rolig film inför flytten till sitt nya kontor där de också skulle börja jobba på nya sätt. Härligt av dom! Arbetslivet tål att skrattas åt. … Läs mer

Låt oss bli ordentligt chockade

Tänk om dina medarbetare fick välja mellan en ordentlig löneförhöjning eller att bli av med dig som chef. Vad tror du att de skulle välja? När respondenterna i en amerikansk … Läs mer

En möjlig lösning på ledarens dilemma

En chef kan inte motivera sina medarbetare. Ändå är chefen ansvarig för att medarbetarna är motiverade. I alla fall indirekt, eftersom medarbetarnas engagemang och motivation påverkar deras arbetsresultat. Och resultatet … Läs mer

“Vi är lösningsorienterade!”

En chef berättade för mig att de har påbörjat något de kallar en kultur-resa på hens arbetsplats. De ska utveckla sin organisationskultur. – ”Vad intressant!”, säger jag. ”Vad är det … Läs mer

Så vad kan jag som chef göra?

Hej Lucie, Jag tycker att jag är en bra chef. Engagerad, närvarande, tydlig med mina förväntningar och våra gemensamma mål. Jag delegerar med en hög grad av frihet under ansvar. … Läs mer

Chefer väcker känslor

Chefen har mer makt än medarbetaren och chefen har makt över medarbetaren. I alla fall över sådant som är viktigt för medarbetaren. Inkomst, utvecklingsmöjligheter, arbetstider, arbetsuppgifter … ja, en hel … Läs mer

Konsumenter väljer bort människor

I alla fall när det gäller matbutikens personal. Så många som 76 respektive 87 procent föredrar att få produktinformation respektive prisuppgifter digitalt jämfört med att ta hjälp av de som … Läs mer

Kan alla vara engagerade på jobbet?

Kan man vara engagerad i alla jobb? På alla arbetsplatser? Och har alla förmågan? Eller är engagemang en lyx förunnad några få? Kanske bara högutbildade tjänstemän? Eller bara dem i … Läs mer