INSPIRATION. KUNSKAP.

Ibland behöver man förstå mer för att kunna göra. Andra gånger vet man tillräckligt men saknar inspiration. Eller varför inte lite igångsättande provokation!

För dig och dina närmaste. Eller för en större del av eller hela organisationen. En längre föreläsning som en del av en konferens. Kanske följt av en processledd workshop. Eller ett kort föredrag på ett aktuellt tema som inledning på ett veckomöte eller en arbetsplatsträff.

Jag anpassar upplägget efter vilka ni är, var ni befinner er och vad ni vill uppnå. Precis som innehållet. Men för att ge dig några uppslag på teman som alltid väcker tankar, ger insikter och leder till konstruktiva samtal:

– Varför det nya ledarskapet måste skilja sig så mycket från det vedertagna.
Motivation. Det vi vet nu visar att det vi har trott är fel.
– Kan verkligen alla vara engagerade på jobbet? Om människosynen i våra organisationer.
Information i den kreativa ekonomin. När alla behöver veta allt.
– Hur vi gör kön på jobbet. Och vad det får för konsekvenser.
– Är mångfald verkligen lönsamt? Eller är det fel fråga?

OBSERVATION. FEEDBACK.

Jag följer dig en kortare eller längre stund. En gång eller återkommande. Vid ett särskilt tillfälle såsom ett möte eller ett samtal. Eller under en stund i din vanliga vardag. Efteråt samtalar vi och delar våra perspektiv. Kring vad som hände, vad vi tänkte om det, hur det kändes. Och hur du skulle kunna agera om du skulle vilja ha ett annat utfall.

Ett annat sätt att utvecklas genom observation är att några chefskollegor systematiskt observerar varandra. Jag hjälper er att lägga upp ett sådant program, att komma igång och jag bistår er vid de efterföljande samtalen så att ni får ut maximalt värde av observationerna.

NÅGON ATT PRATA MED.

Att samtala med någon utomstående är värdefullt. Inte minst för chefer som ofta känner sig ensamma i sin roll.

Vi talar om en viss fråga eller utmaning. Eller bara samtalar i största allmänhet om det som kommer upp. Vid ett eller några enstaka tillfällen. Eller planerar in systematisk coaching.
Med ett konkret och uttalat mål eller helt förutsättningslöst.

Vi träffas. Eller talas vid på skype eller telefon. Eller så skriver vi till varandra. Vilket kan kännas gammaldags men ger värdefull tid till eftertanke och reflektion.

HJÄLP ATT GÖRA. KARTLÄGGA.

Kanske har ni problem. Oengagerade medarbetare som inte tar ansvar. Dålig kommunikation. Bristande jämställdhet. Missnöje med ledarskapet.

Eller så har ni inga uttalade problem men vill bli bättre. På att samarbeta. Kommunicera. Involvera era kunder. Ta in omvärldsförändringar.

Men det kan också vara så att ni anar att ni borde utveckla något i organisationen men får inte riktigt fatt i vad. Ja, då kan jag hjälpa er att förstå vad det skulle kunna vara.

Jag kan bidra med delar eller hela processen. En kartläggning för att förstå nuläget och utmaningarna. Rekommendationer på vad ni borde göra och hur ni kan nå dit. Och jag kan delta i eller leda processen som tar er till det önskade läget.

NÄTVERK. TRÄFFA ANDRA.

Chefers utmaningar är både lika och olika, liksom deras sätt att ta sig an dem. Att se att andra har det på liknande sätt som man själv är befriande. Och att få uppslag till kanske helt andra sätt att se på och ta sig an uppdraget är inspirerande.

Chefer tycker alltid det är oerhört givande att träffa andra chefer och talar om ledarskap. Men det sker sällan.

Jag hjälper er att starta upp och driva ett chefsnätverk i er organisation. Jag gör det i samarbete med de chefer som ska delta för att såväl upplägg som innehåll ska vara så hjälpsamt som möjligt. Och jag säkerställer att insikterna omsätts till konkreta handlingar.

Uppskattad ledarutveckling behöver inte vara mer komplicerad än så här!