Ekvation för tillit

Läste i tidningen Chef om numera pensionerade Harvard Business School-professorn David Maisters ekvation för tillit. Enligt honom byggs tilliten upp av tre faktorer: • trovärdighet (i vilken grad människor upplever … Läs mer

Fredagsreflektion

Här kommer lite input till din fredags-reflektion (för visst avslutar du arbetsveckan med att sätta dig en stund med papper och penna och reflekterar en stund?)

 Vid en första anblick … Läs mer

Mänskligt arbetsliv

I dagens Dagens Nyheter läser jag att ”soft girl” är en av årets trender. En ”antites till girlbossande samt en reaktion på karriärhets och stress”; ”en fräsch protest mot ett … Läs mer

Citat om chefers villkor

Mot bakgrund av de kontinuerligt stigande långtidssjukskrivningarna bland chefer intervjuade jag en facklig representant vid en av Sveriges största myndigheter om chefers arbetsvillkor. Och hen kopplade den utvecklingen till att … Läs mer

Chefers arbetsförhållanden

Att dagens arbetsliv präglas av högt tempo och ständigt ökande krav har väl inte undgått någon. Och en extra utsatt grupp för denna förändring är första linjens chefer och mellanchefer. … Läs mer

Men vad händer med engagemanget?

Det här är ett modigt drag.Kanske till och med dumdristigt.För en svensk arbetsplats utan kaffe … ? Jag var med och anordnade en nationell konferens för några år sedan. Temat … Läs mer

All stress är inte lika

Stress behöver inte nödvändigtvis bero på att du har för mycket att göra. Det kan lika väl bero på att du inte vet hur du ska prioritera. Eller att det … Läs mer

Ett gyllene tillfälle

Det är när vi inte aktivt tänker på något som vi kommer på de kanske bästa idéerna och mest kreativa lösningarna. Så hur gör du för att ta tillvara de … Läs mer

Going through the motions

Vet inte vad det är för studie som jag har tagit citatet i bilden ifrån, men resultatet stämmer väl överens med andra studier. Till exempel Gallups globala studie av medarbetarengagemang, … Läs mer