Ta sig tid att reflektera. Lyssna – på sig själv och andra. Stanna i utmaningen och ställa frågor för att förstå den på djupet. Några viktiga förmågor hos ledare i … Läs mer

Orsak och effekt

VD håller ett informationsmöte för alla medarbetare. Hen säger, bland mycket annat, att man har infört konsultstopp. Inget konstigt med det, nu när det är som det är. Eller? Några … Läs mer

När beprövat är föråldrat

What got you here won’t take you there. Säger vi för att visa att vi hänger med och är modernt förändringsbenägna. Men i praktiken har vi väldigt svårt för genuin … Läs mer

När ska vi ta steget?

Det skrivs en del om vårt sätt att arbeta, nu när det inte flyter som det brukar. Och det blir tydligt att det fortfarande är industrialismens sätt att leda och … Läs mer

Tillbaka till viktigt på riktigt

Jag hör att kollegor, som vanligen möts fysiskt en gång i veckan, nu ses digitalt varje dag. Jag hör att det är hög kvalitet i dessa möten. Att människor är … Läs mer

Dina riktiga vänner

Du har två riktigt bra vänner. Förmågan att koncentrera dig på det du håller på med. Och förmågan att känna igen och låta bli att dras med av distraktioner. Men … Läs mer

Hur får jag andra med mig?

När jag jobbar med chefer – enskilt eller i grupp – frågar jag alltid vad de vill att vi pratar om. Vad som skulle vara mest hjälpsamt för dem. Nästan … Läs mer

Kompetens, kvotering och kön

”In popular culture, businesspeople are often portrayed as heartless, Machiavellian characters. In fact, many (most?) of them are just as softhearted and conflict-averse as the broader population. As a result, … Läs mer

Ledare som går emot sina medarbetare

Med jämna mellanrum läser vi patienters och medarbetares berättelser från det stora sjukhusets akutmottagning. De ger en samstämmig bild av en verksamhet som inte fungerar så bra. För att uttrycka … Läs mer