Enkelhet är en rörelse för att få ett nytt ledarskap att hända. En kraft för chefer som vill få arbetslivet att passa människor. Både för att det är inhumant att så många är så oengagerade på jobbet. Men också för att det är enda sättet att få såväl privata som offentliga organisationer att prestera så bra som de skulle kunna. Vilket är bra mycket bättre än idag.

enkelhet_grön

  • är en samtals- och mötesplats för chefer som utforskar nya sätt att leda
  • är ett nätverk av likasinnade som kan inspirera, utmana, stötta och lära av varandra
  • erbjuder stöd i form av material, föreläsningar, kurser, coaching och rådgivning
  • åtar sig konsultuppdrag för chefer och organisationer som vill utvecklas

Vill du vara med? Skicka ett mail!