Vad har effektiva ledare gemensamt?

Vad har effektiva ledare gemensamt? Effektiva i bemärkelsen att deras verksamheter ”levererar”. Goda affärsmässiga reslutat, hög lönsamhet, tillväxt och sånt. Jo, de allra mest effektiva ledarna har alla hög så … Läs mer

Man kan ju prata med människor

– ”Vad jobbar du med?” frågar den nya bekanta. – ”Ledarskap”, svarar jag. – ”Jaha, vilken metod använder du?” blir följdfrågan. – ”Jag brukar prata med människor”, svarar jag. Den … Läs mer

Alla behöver ju inte veta allt

Alla behöver ju inte veta allt. Säger chefer på tal om att deras medarbetare tycker de har för lite information. Men tänk om de behöver det! I tider av förändringar … Läs mer

Chefer som inte leder

Deprimerande statistik över bristande medarbetarengagemang har jag skrivit om tidigare. Och det är ett globalt problem. Mer lokalt är dock att psykiska orsaker har blivit den i särklass vanligaste orsaken … Läs mer

Hur kan vi stötta chefer att våga?

Mina funderingar om varför chefer är snabba med att förkasta Gallups siffror om bristande medarbetarengagemang fick mig att leta fram två gamla artiklar. … the moment important problems involve potential … Läs mer