Vad har effektiva ledare gemensamt?

Vad har effektiva ledare gemensamt? Effektiva i bemärkelsen att deras verksamheter ”levererar”. Goda affärsmässiga reslutat, hög lönsamhet, tillväxt och sånt. Jo, de allra mest effektiva ledarna har alla hög så … Läs mer

Hur kan vi stötta chefer att våga?

Mina funderingar om varför chefer är snabba med att förkasta Gallups siffror om bristande medarbetarengagemang fick mig att leta fram två gamla artiklar. … the moment important problems involve potential … Läs mer