Ja, forskare vet vad ett framgångsrikt ledarskap är

Kan man lite kort sammanfatta vad forskningen säger är ett framgångsrikt ledarskap?

Framgångsrikt i den meningen att det får medarbetare att både leverera och prestera samtidigt som de mår bra och trivs?

Ja, faktiskt!

Ett mycket genomforskat ledarskap är det som går under namnet transformational leadership (transformativt ledarskap). Detta ledarskap visar genomgående ett positivt samband med såväl medarbetares prestation som deras välbefinnande.

I forskningen definieras transformativt ledarskap som bestående av fyra dimensioner. Var och en av dessa fångar en viktig aspekt av vad mer konkret det är ledaren faktiskt gör i utövandet av sitt ledarskap. Samtliga fyra dimensioner behöver alltså finnas samtidigt för att ledarskapet ska anses vara transformativt.

De fyra dimensionerna är:

Idealized influence. Kan översättas med ”idealiserat inflytande”. Ledaren påverkar medarbetarna genom att agera förebildligt och moraliskt i varje situation. Hen visar ett genuint engagemang för gruppen och organisationen. Genom detta agerande inspirerar ledaren sina medarbetare att sätta organisationens bästa före egenintresset.

Intellectual stimulation. Intellektuell stimulans, alltså. Ledaren uppmuntrar medarbetare att ifrågasätta nuvarande sätt att göra saker och att utforska nya vägar att lösa problem. Hen uppskattar och förväntar sig att medarbetare ständigt ifrågasätter det rådande i syfte att utveckla och förbättra det man gör och levererar.

Inspirational motivation. Ledaren är inspirerande och motiverande. Hen formulerar en tydlig vision som återspeglas i klara och inspirerande mål för gruppen. Hen sätter en hög standard för arbetet och har höga men samtidigt realistiska förväntningar på alla medarbetare.

Individualized consideration. Individuell omtanke. Ledaren uppmärksammar varje individs behov av att både få uppskattning för sin prestation och behovet av att trivas och må bra. Ledaren är tillgänglig för att ge såväl praktiskt som emotionellt stöd om och när medarbetaren behöver detta. Hen hjälper på så sätt varje medarbetare att nå sin fulla potential.

Sammantaget utgör dessa fyra dimensioner en liten behändig checklista för dig som ledare.

Och nu vill jag bjuda dig på ett riktigt bra tips kring hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Jag föreslår att du avslutar varje dag (eller varje vecka) med en kort reflektion utifrån dessa fyra dimensioner.

Reflektionen går till så att du skriver ner en eller två (inte fler!) exempel på vad du har gjort inom varje dimension. Men varje exempel ska vara riktigt konkret. En utomstående ska kunna förstå exakt vad och hur gjorde.

Bara det att du vet att du ska göra denna övning varje dag eller vecka kommer hjälpa dig att fokusera på just dessa fyra dimensioner under dagen eller veckan. Du blir alltså bättre på att göra dem bara pga att du vet att du ska rapportera dem till dig själv sen.

Och över tid får du dessutom ihop en fin liten ledarskapsbok. Från dig till dig. Full med konkreta sätt att leda transformativt på sätt som du vet passar dig och din organisation.

Hur härligt vore inte det?

För bara genom att se boken kommer du bli peppad. Känna att du faktiskt fixar det här med ledarskap riktig bra!

.

.

Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap. Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till organisationens resultat. #chef #medarbetare tillsammans!

2 Comments on “Ja, forskare vet vad ett framgångsrikt ledarskap är”

  1. Tack för ett bra och inspirerande tips. Ska sätta igång direkt efter semestern! Jag har skrivit ner på liknande sätt i samband med utbildning – och det har varit det bästa. Alltså att gå från teori till praktik med reflektioner. Så konstigt att jag inte fortsatt skriva ner i andra sammanhang. Så tack för en konkret anledning!

    1. Tack Tone för din kommentar och för att du bekräftar att det här faktiskt fungerar. Och visst är det intressant att vi glömmer – även när vi märker att något fungerar :) Glad att jag kunde påminna dig och återkoppla gärna hur det går, om och när du provar mitt tips. Allt gott /Lucie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *