När potential överträffar erfarenhet

I tider av osäkerhet kan det verka klokt att välja det trygga och säkra.

Andelen nyanställda VD:ar som har tidigare erfarenhet av VD-rollen har fyrdubblats sedan 1997.

Samtidigt visar en intressant studie att erfarna VD:ar presterar sämre på såväl medel som lång sikt jämfört med förstagångs-VD:arna.

Och när erfarna VD:ars prestationer jämförs över tid, presterade hela 70 % bättre i sitt första VD-uppdrag. Och för fler än 60 % lyckades det bolag de var VD för andra gången inte hänga med i börsutvecklingen.

Forskarna drar slutsatsen att nyfikenhet, anpassningsbarhet, flexibilitet och förmågan att se saker med fräscha ögon är viktigare än vi har trott.

Särskilt i så osäkra tider som dessa.

Och samtidigt som resultatet kanske egentligen inte är så överraskande nu när vi tänker på det … verkar det av praktiken att döma vara väldigt överraskande. För trots allt väljer man det man tror är det säkra före det osäkra. Det beprövade före det obeprövade.

När det kommer till ledarskap verkar det alldeles extra svårt att släppa det vedertagna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *