“Kan du inte göra ett lite sämre jobb?”

Ett väldigt oväntat förslag från en överordnad till en underordnad mellanchef. Mellanchefen har under en längre tid påtalat behovet av att nyrekrytera för att få verksamheten att fungera. Såväl kunder … Läs mer

Allt. Får. Konsekvenser.

I texten med rubriken ”Det är alltid så bråttom …” lät jag en chef beskriva ett dilemma som jag ofta hör från chefer. Att deras medarbetare inte ges förutsättningar att … Läs mer

“Det är alltid så bråttom …”

”Det ska gå snabbt. Vi gör dåliga grejer. Mina medarbetare tappar sugen. Och jag känner mig som en dålig ledare.” Ungefär så kan man sammanfatta en problematik som jag får … Läs mer

”Jag har ingen karisma”

”Min största utmaning när det gäller att leda andra är att jag inte utstrålar auktoritet. Jag har ingen tydlig karisma och äger rummet som en del chefer har.” En duktig … Läs mer

Organisationer sitter inte ihop

Våra organisationer är samhällen som skapar outsiders. “Vi” i ledningen och “dom” nere på golvet. Som inte gör som vi vill; som inte följer fattade beslut; som inte tar ansvar; … Läs mer