Chefer som inte leder

Deprimerande statistik över bristande medarbetarengagemang har jag skrivit om tidigare. Och det är ett globalt problem.

Mer lokalt är dock att psykiska orsaker har blivit den i särklass vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Hela 53 % av alla fall för kvinnor och 40 % av alla fall för män. Dessa sjukskrivningar tenderar dessutom att vara betydligt längre än sjukskrivningar av andra orsaker.

Uppenbarligen gör vi något systematiskt fel på våra arbetsplatser när människor mår så dåligt i så hög utsträckning.

Enligt en studie citerad i artikeln The most common type of incompetent leader (HBR 30 mars 2018) är medarbetare i åtta fall av nio missnöjda med saker som chefer inte gör. Något som inte förvånar mig – jag känner igen dessa klagomål från samtal med medarbetare i olika organisationer.

Men nu kommer det tankeväckande.

Det man kallar för frånvarande ledarskap har en större och mer långvarig inverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse än alla andra former av ledarskap – positiva som negativa.

Och forskare ser tydliga samband mellan detta vaga ledarskap och stress, hälsoproblem samt mobbing bland medarbetarna.

Det är då tanken slår mig.

Kan det vara så att det vi stolt kallar ett demokratiskt ledarskap av medarbetarna upplevs som en avsaknad av ledarskap? Och därför får dem att må psykiskt dåligt?

Problemet med det vaga ledarskapet är att de skadliga effekterna kommer smygande. Det tar ett tag innan problemen uppstår och när de väl gör det är de lite diffusa och lågintensiva. Vilket gör att de tenderar att nedprioriteras.

Kanske för att den frånvarande chefen som person tenderar att flyga lite under radarn. Kanske för att även chefens chef är en bristfällig ledare som undviker att leda.

De vaga cheferna är i alla fall många och de verkar få hållas alltför länge. På bekostnad av medarbetares hälsa, arbetsglädje och därmed också produktivitet.

Nu kanske du tänker att jag förespråkar ett auktoritärt peka-med-hela-handen-ledarskap.

Det gör jag inte.

I alla mina samtal med chefer på alla nivåer peppar jag dem att släppa in sina medarbetare. På riktigt! Att lägga över en hel del av det de själva gör på sina medarbetare Fullt ut!

Jaha, men vad är skillnaden mellan detta och den vage ledaren?

De där små tilläggen med utropstecken. Det är de som gör den enormt stora skillnaden. Mellan medarbetare som famlar i mörkret och samtidigt är bakbundna av en undvikande chef som sitter på makten utan att använda den … och medarbetare som är helt och fullt delaktiga, ser sammanhanget och är bemyndigade att ta de beslut de behöver ta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *