Gallups State of the Global Workplace 2022

Så har den äntligen kommit. Den största och mest välgjorda studien av hur människor har det på jobbet. Och den är tyvärr lika nedslående som vanligt.

Endast var femte medarbetare är alltså engagerad på det där värdeskapande sättet i sitt arbete. Den siffran gäller som ett globalt genomsnitt men det är också så det ser ut i Sverige.

Merparten medarbetare är alltså inte engagerade. Och den största delen av dessa är de som går till jobbet, gör det de ska men utan den energi och passion som skapar värde.

Och sen har vi de resterande 19 procent. En av fem medarbetare som lägger tid och energi på att faktiskt motarbeta sin arbetsgivare och sina kollegors ansträngningar.

Gallup konstaterar alltså återigen att merparten medarbetare inte är så mycket medarbetare utan antingen bara arbetare eller direkta motarbetare.

Och detta är ett gigantiskt problem. För det är inte bara tråkigt rent mellanmänskligt, nu när människor tillbringar så stor del av sitt liv på jobbet. Närmare bestämt 81 396 timmar över en livstid.

Nej, det är riktigt dålig business för alla dessa organisationer. För medarbetares engagemang är nära knutet till allt som rör lönsamhet, försäljning, kvalitet, kundnöjdhet, personalomsättning, … ja, jag skulle kunna fortsätta räkna upp allt det där som är viktigt för organisationer och som beror av medarbetares engagemang.

Så när medarbetares engagemang är så lågt som det är, då kostar det pengar för deras arbetsgivare.

Denna svindlande siffra motsvarar i dagens växelkurs 82,39 biljoner SEK = 82,39 miljoner miljoner SEK vilket alltså är:

82 390 000 000 000 kronor 💸💸💸

Och orsaken till detta enorma slöseri är enligt Gallup ett ledarskap som inte förmår skapa människovänlig arbetsplatser. Arbetsplatser där man tar till vara människors engagemang 🤦🏻‍♀️

Budskapet är alltså det samma som tidigare år.

Att du som chef behöver fokusera på dina medarbetares engagemang. För det är för lågt, det kostar ofantligt mycket pengar och det är därför upp till dig att förbättra det.

Eller som Gallup skriver i rapporten:

“Focusing on engagement means protecting your employees, your profit and your bottom line.”

.
.
Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap . Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till dessa organisationers. #chef #medarbetare tillsammans!

40 min

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *