Individuell lönesättning

En svensk studie visar att det finns ett positivt samband mellan medarbetares upplevelse av rättvis lönesättning och tillfredsställelse i jobbet, engagemang för organisationen och viljan att stanna kvar i organisationen.

Nu kanske lönesättande chef suckar och blir lite modfälld. För hen har ofta en väldigt begränsad (läs: liten) summa att röra sig med.

Men studien ger hopp. För vad som anses som rättvis lönesättning ur ett medarbetarperspektiv handlar inte bara om den konkreta löneökningen utan lika mycket om hur närmaste chef hanterar hela lönesättningsprocessen.

I studien såg man också att det är just närmaste chef och dennes agerande som är avgörande för medarbetares upplevda rättvisa i lönesättningen. Vad som hände i organisationen som helhet var mindre viktig.

Viktigt att notera är att studien visar att det hade ingen betydelse att chefen själv ansåg att löneprocessen var rättvis.

Däremot hade det betydelse att chef och medarbetare var överens om hur rättvis löneprocessen är. Det här tolkar jag som att det visar på vikten av en god dialog mellan chef och medarbetare.

Det allra sämsta utfallet fick man för kombinationen chef som tycker att löneprocessen är rättvis och medarbetare som inte tycker det. Detta hade negativ inverkan på medarbetarens tillfredsställelse i jobbet, engagemang för organisationen och viljan att stanna kvar i organisationen.

Så vad betyder detta i praktiken för dig som chef? Jo, att du ska kommunicera ofta och mycket under hela löneprocessen om vad som pågår och varför. Och som vanligt betyder kommunicera inte bara att du pratar utan också om att du lyssnar. Då kommer du veta hur du kan få dem att uppleva processen som rättvis.

Studien:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *