Kompetens, kvotering och kön

”In popular culture, businesspeople are often portrayed as heartless, Machiavellian characters. In fact, many (most?) of them are just as softhearted and conflict-averse as the broader population. As a result, underperformers are kept around too long in senior teams. Or they are put in jobs that are misaligned with their skill set. It’s the Peter Principle in action.”

Läs ovanstående med ett könsperspektiv. Tänk på vilket kön som är överrepresenterat i de seniora rummen.

Vi tenderar tydligen att se mycket välvilligt på mäns kompetens och förmåga. ⠀

Men lite mindre så när det kommer till kvinnors. ⠀

För kvinnor har inte lika lätt att komma in och hänga kvar i de beslutande rummen. Fortfarande måste deras närvaro motiveras. Vi vill veta vad kvinnor ska tillföra och om det kommer att löna sig att ta in kvinnor. Det behöver vi kunna besvara. Först.

Men det är ju svårt att ge några säkra svar. Vilket får oss att tveka. Och för säkerhets skull välja en man. Igen.

Men så får vi ibland syn på de aggregerade siffrorna över könsfördelningen. Herregud! utropar vän av ordning i världens mest jämställda land.

Det händer ju inget!

Frågan om kvotering kommer kanske på tal. Ja, kvotering av kvinnor, alltså.

Och då blir det liv i luckan!

Nej, men hur orimligt vore inte det! När det kommer till viktiga positioner är det faktiskt bara meriter och kompetens som gäller.

Eh …?!⠀

***

PS Marianne Nivert hade som VD på Telia, styrelseordförande på Posten och styrelseledamot i bland annat stålkoncernen SSAB, fjärde AP-fonden, Systembolaget, fastighetsbolaget Wallenstam, industrikoncernen Beijer Alma och Chalmers tekniska högskola god insyn i de seniora rummen.

PSS Peters princip innebär att framgångsrika medarbetare kommer att befordras ända tills de når sin inkompetensnivå … där de stannar.

PSSS Det inledande citatet om de seniora teamen kommer från den här artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *