Sunt förnuft?

“Vi kommer från en tid när det uttalade målet var att förhindra mänskliga misstag. Människor ansågs behöva detaljstyras och kontrolleras. de flesta organisationer har därför av tradition och gammal vana en mångfald uttalade och outtalade regler, rutiner, policies, guidelines, checklistor … You name it.”

Så skriver jag i min bok Omodernt ledarskap. Och beskriver hur detta påverkar dina medarbetare till det sämre.

Men det påverkar också dig som är chef. Gör det svårt för dig att lyckas och vara så där bra som du skulle kunna vara. 

Två exempel från bara senaste tiden. 

En chef skulle vilja låta sina medarbetare vara med i rekryteringsprocessen av den som ska bli deras närmaste chef. Men det går inte enligt något internt dokument. Så hen får chansa. I ett läge där det verkligen inte är läge att göra det. 

En annan chef har det senaste halvåret fått återkommande signaler att en del av hens organisation inte fungerar. Men skjuter den nödvändiga omorganisationen framför sig. För det som skulle fungera ligger inte i linje med de interna dokumenten om hur man ska vara organiserad. Så medarbetare och underlydande chefer får fortsätta slita och fara illa. 

Och så alla dessa chefer som jag träffar och andra som jag hör talas om.

Som har så fullt upp med att bocka av allt som ska göras enligt de otaliga skrifterna att de inte hinner lyfta blicken. Hinner inte se hur beslut slår, hur medarbetare mår eller hur de själva har det. Allt för att försöka uppfylla den uppsjö av påbud som kommer deras väg, allt som oftast med påhittade och alltför korta deadlines. 

Så här kommer en påminnelse om sånt du redan vet. 

Alla dessa dokument är som kartor. 

Kartor kan vara bra. 

Men om verkligheten inte stämmer med kartan … ja då är det verkligheten som gäller. 

Det är sunt förnuft. 

.

.

Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap. Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till dessa organisationers. #chef #medarbetare #tillsammans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *