Vad du kan göra åt medarbetares oengagemang

Säger du också att medarbetarna är din organisations viktigaste resurs? Då tänker du rätt. Men då bör du också bli bekymrad av det faktum att oerhört få medarbetare är engagerade i sitt arbete.

Enligt Gallups nyligen utkomna State of the Global Workplace Report är bara ynka 15 % är djupt involverade i och entusiastiska kring sitt arbete.

Och när det är Gallup som säger det, ja då behöver man inte fundera över om siffrorna verkligen kan stämma. Tänka att det nog är högre siffror i Sverige (det är det inte). Eller att det nog ser mycket bättre ut i din organisation (varför skulle det göra det?).

Gallup gjorde motsvarande mätning för fyra år sedan med samma långsiktigt ohållbara resultat. Redan på pekade Gallup ut ledarskapet som både problemet och lösningen. Och anslöt sig därmed till de managementforskare som länge har påpekat att vi behöver överge det ledarskap som gjorde organisationer framgångsrika under 1900-talet.

Men informationen verkar ha svårt att nå ut.

Eller snarare in.

Vi människor har svårt att ta till oss sådant som inte stämmer med det vi har fått för oss. Och när det kommer till organisation och ledarskap är det en hel del vi har fått för oss. Vilket ställer till det. Inte minst för chefer och ledare.

En av de absolut vanligaste frågorna från de ledare och chefer jag träffar är nämligen: hur får jag mina medarbetare med mig? Chefen upplever inte att medarbetarna är med i matchen.

Och Gallups siffror bekräftar denna upplevelse. Nej, dina medarbetare är inte med i matchen. Inte på det sätt de skulle kunna vara och också måste vara om din organisation vill ha en framtid.

Gallups råd till ledare är att tydligare prioritera sina medarbetare. Organisationens människor måste komma före processerna. De måste ses som individer med olika intressen och styrkor – styrkor som det finns ett utrymme för var och en att använda och utveckla i för sitt arbete. Något som kräver mer autonomi för medarbetaren och att hens åsikter blir lyssnade på.

Och det är här det blir knepigt. Framför allt för de chefer som tänker att det redan är precis så här i deras organisation. Att det är det de gör! För det är inte så medarbetarna upplever det.

De upplever ofta raka motsatsen, vilket får dem att tappa sugen. Och eftersom medarbetares engagemang är en av huvudnycklarna till lönsamhet kostar det våra organisationer astronomiska belopp att 85 % av medarbetarna är oengagerade. Gallup har siffror även på detta.

Ledare som vill lyckas i sitt uppdrag behöver alltså titta mycket närmare på sitt ledarskap att bättre förstå sina medarbetares upplevelse av det. Något som kan vara svårt att göra på egen hand.

Men med hjälp av en oberoende professionell samtalspartner brukar det inte dröja länge innan ledaren både förstår sina medarbetares perspektiv och ser nya möjligheter att ta sig an sådant som alldeles nyss kändes hopplöst.

För det är inte så att ”det nya” är så svårt. Det svåra är att få syn på de ofta små detaljerna som gör den stora skillnaden för människorna i din organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *