Ekvation för tillit

Läste i tidningen Chef om numera pensionerade Harvard Business School-professorn David Maisters ekvation för tillit.

Enligt honom byggs tilliten upp av tre faktorer:

trovärdighet (i vilken grad människor upplever att vet vad du pratar om)

pålitlighet (i vilken utsträckning du upplevs hålla du vad du lovar)

närhet (hur mycket människor upplever att du bryr du dig om dem)

Och enligt hans modell sänks tilliten av en faktor:

självcentrering (i vilken grad människor uppfattar att du gör saker för egen vinning) 

Jag känner inte tilll Maisters forskning men tycker spontant att faktorerna är tänkvärda. 

Och det jag fäster mig vid som en viktig insikt är att alla faktorerna handlar om hur andra människor upplever dig. Inte vad du själv tycker om dig och inte heller hur det faktiskt ligger till i någon slags objektiv bemärkelse.

Det kan t ex vara så att du faktiskt innerst inne genuint bryr dig om andra, men om de inte upplever att du gör det … ja, då får du ett lågt värde på närhet, vilket drar ner den tillit de kommer känna för dig.

Är du chef kommer dina medarbetare troligen inte säga till dig att du upplever att du inte vet vad du pratar om.

Eller att de tycker att du inte bryr dig om dem eller är självcentrerad.

Så mitt tips till dig är att du själv funderar över hur dina medarbetare troligen upplever dig.

Och att du bemödar dig om att agera och kommunicera på sätt som gör att du framstår som trovärdig, pålitlig och att du bryr dig om dem.

Plus att du säkerställer att det finns ett annat syfte bakom det du gör än egen vinning, för rent matematiskt väger den tyngre än de tre andra. Vilket är väldigt intressant, eller hur!? Att den är så viktig.

.

.

Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap. Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till organisationens resultat. #chef #medarbetare tillsammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *