En möjlig lösning på ledarens dilemma

En chef kan inte motivera sina medarbetare. Ändå är chefen ansvarig för att medarbetarna är motiverade. I alla fall indirekt, eftersom medarbetarnas engagemang och motivation påverkar deras arbetsresultat. Och resultatet är i slutänden chefens ansvar.

Det är verkligen ett dilemma.

Så vad kan du som chef göra? Faktiskt en hel del!

Jag har tidigare beskrivit hur du kan hjälpa dina medarbetare att hitta sin motivation. Bara du är beredd att lägga tillräckligt med tid och intresse på de människor du är satt att leda. Vilket ju är vad ledarskap handlar om.

Och här kommer ännu ett konkret tips på hur du kan arbeta med dessa frågor.

marshall_goldsmithMarshall Goldsmith är en amerikansk författare, konsult och ledarskapscoach som har arbetat med och hjälpt många ledare.

Han har nyligen gjort en studie där han har låtit medarbetare löpande (dagligen!) svara på sex frågor för att se hur detta påverkar deras motivation och engagemang.

Medarbetarna i studien fick alltså svara på sex frågor varje dag under två veckor. Och redan efter denna korta tid tycker nästan alla av de medarbetare som deltog att de fick det bättre på jobbet i termer av trivsel, engagemang, tydligare mål etc.

Ganska häpnadsväckande, eller hur!?

Så vilka är de sex frågorna? Ja, de är egentligen inte så märkvärdiga. Men i all sin enkelhet hjälper de människor att se sin del i hur de har det på jobbet. Att de själva är med och bidrar till de förutsättningar som vi vet är viktiga för människors motivation.

De sex frågorna är:

1. Gjorde jag mitt bästa för att sätta tydliga mål för mitt arbete? … förtydligar att det inte bara är organisationen eller chefen som ska göra målen tydliga för medarbetaren.

2. Gjorde jag mitt bästa för att uppnå målen? … hjälper människor att inte bara fokusera på om de har fått de rätta förutsättningarna.

3. Gjorde jag mitt bästa för att vara glad? … ja, det är ju till stor del ett eget val.

4. Gjorde jag mitt bästa för att hitta mening i mitt arbete? … då det inte bara är arbetsgivarens uppgift att göra arbetet meningsfullt för medarbetarna.

5. Gjorde jag mitt bästa för att skapa positiva relationer? … sätter fokus på att relationers kvalitet är något som människor skapar och inget som bara är.

6. Gjorde jag mitt bästa för att vara fullt ut engagerad i mitt arbete?

Nej, det är verkligen inga märkvärdiga frågor. Men genom att varje dag besvara dessa frågor får människor hjälp att fokusera på det de själva kan kontrollera – sitt eget förhållningssätt och beteende. Vilket ger resultat! Och ganska märkvärdiga sådana.

HÄR kan du höra Marshall själv berätta om studien.

Det han inte nämner är att frågorna ökar människors upplevelse av att ha kontroll över sådant som är viktigt för dem själva. För det tror jag att frågorna gör. Och en känsla av egenkontroll, vet vi från mycket annan forskning, är oerhört viktig för människors både psykiska och fysiska välmående.

Prova Marshalls sex frågor på dina medarbetare, vetja! Och kom tillbaka och berätta hur det var och vad det gav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *