”Jag har ingen karisma”

”Min största utmaning när det gäller att leda andra är att jag inte utstrålar auktoritet. Jag har ingen tydlig karisma och äger rummet som en del chefer har.” En duktig … Läs mer

Organisationer sitter inte ihop

Våra organisationer är samhällen som skapar outsiders. “Vi” i ledningen och “dom” nere på golvet. Som inte gör som vi vill; som inte följer fattade beslut; som inte tar ansvar; … Läs mer

Vad har effektiva ledare gemensamt?

Vad har effektiva ledare gemensamt? Effektiva i bemärkelsen att deras verksamheter ”levererar”. Goda affärsmässiga reslutat, hög lönsamhet, tillväxt och sånt. Jo, de allra mest effektiva ledarna har alla hög så … Läs mer

Man kan ju prata med människor

– ”Vad jobbar du med?” frågar den nya bekanta. – ”Ledarskap”, svarar jag. – ”Jaha, vilken metod använder du?” blir följdfrågan. – ”Jag brukar prata med människor”, svarar jag. Den … Läs mer