Hur chefen kan prata om sina medarbetare

Inget är så förödande för en arbetsplats som när det pratas på ett oprofessionellt sätt om den eller de som inte är närvarande.

Alldeles extra förödande är det när det är chefen som gör det.

När en chef uttalar sig kritiskt eller nedlåtande om en kollega inför övriga gruppen blir det konstig stämning. Människor blir förvirrade och illa berörda. De skruvar på sig men förblir tysta. Inte för att de håller med utan för att de inte vet hur de ska säga ifrån. De blir osäkra och otrygga.

Om chefen däremot gör det i ett enskilt samtal med en medarbetare kan hen först känna sig utvald. Uppleva sig få vara chefens bollplank kring sådant som chefen inte kan prata med de andra om. Och därför tycka sig ha fått ett särskilt förtroende.

Men ganska snart ersätts detta med en känsla av att vara manipulerad. Vad vill chefen, egentligen? Medarbetaren får svårt att värja sig, dras lätt med i chefens prat och känner sig därför illojal.

Hur chefer pratar om sina medarbetare, vare sig dessa är närvarande eller inte, är alltså en delikat balansgång.

För så klart kan chefen prata om enskilda medarbetare.

Jag vill till och med hävda att chefen ska göra detta. Och att de ska göra det mer och oftare.

Men att de ska göra det på ett professionellt och medvetet sätt.

Grundregeln är att aldrig kritisera en medarbetare inför andra. Oavsett om hen är närvarande eller frånvarande. Kritik tas alltid i enrum med den det berör.

Inför andra däremot vill jag rekommendera att du som chef pratar mer om enskilda medarbetare än vad du vanligen gör. Men att du gör det med fokus på den enskildes styrkor och att du gör det konkret. För när den enskilde får höra något är det mest ”det gjorde du bra” och alldeles för lite mer konkret vad det var som var bra och varför.  

Så här kommer några exempel på bra saker att säga.

Du kan göra det när medarbetaren i fråga är närvarande men också när hen är frånvarande. Och du kan göra det inför hela gruppen men också i enskilda samtal med en annan medarbetare.

­­­- ”Anna gjorde en väldigt fin presentation för ledningen igår. Hon är skicklig på att presentera komplicerade fakta på ett överskådligt sätt. Jag såg att hon fick fram vårt budskap.”

– ”Bertil är skicklig på att göra avancerade beräkningar i excel. Han skulle uppskatta om ni bad honom om hjälp när ni har den typen av uppgifter. Det stärker vårt case när vi har den typen av beräkningar som underlag.”

– ”Cecilia har mycket erfarenhet av att XX och David är duktig på YY. Jag har därför bett dem att tillsammans titta på den här frågan från ledningen. På mötet nästa vecka kommer de berätta för oss andra vad de har kommit fram till och då vill jag be er andra att ge ert perspektiv.”

– ”Elisabet vill gärna bli bättre på att möta våra klienter. Fredrik, du är ju mästare på att få människors förtroende. Skulle hon kunna få gå bredvid dig någon dag och se hur du gör detta?”

– ”Greta är en stor tillgång när det gäller registrering i det där svåra systemet. Men det gör oss sårbara att det bara är hon som kan detta. Vem i gruppen tycker ni vore lämplig att lära sig av henne så vi sprider kunskapen?”

När du säger såna här saker så stärker du dina medarbetare.

Du hjälper dem att se sina styrkor. Och du hjälper dem att se hur de faktiskt lyckas i sitt arbete. Att det de gör är viktigt och gör skillnad.

Samtidigt bygger du teamet.

Du hjälper dem att se vars och ens styrkor och du visar dem hur deras olika styrkor hänger ihop. Du lär dem också hur de kan göra för att bättre använda varandra och samarbeta på bästa sätt.

Om du löpande lyfter alla och deras styrkor; gör det till en vana; så kommer det över tid att bli naturligt även för dina medarbetare att göra det.

De kommer bli trygga i att prata om varandra på ett positivt sätt, där de fokuserar på vad var och en bidrar med. Och de kommer lära sig att hjälpa varandra att se hur det var och en bidrar med kan komma till nytta för övriga.

Alla blir på så sätt ledare.

Och bättre än så kan det ju inte bli.

.

.

Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap. Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till organisationens resultat. #chef #medarbetare tillsammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *