Att inte veta

Jag hör lite för mycket tvärsäkerhet från en del håll kring framtidens arbetsliv. Både från team ”tillbaka till kontoret” och från ”jobba hemma”-teamet.

Och jag tänker att det är två saker såväl chefer som medarbetare behöver komma ihåg nu när vi går vidare.

För det första.

Pandemin kastade oss ut i en verklighet som de flesta bara dagar innan inte hade kunnat föreställa sig.

För det andra.

Så här i efterhand kan vi konstatera att vi lärde oss mycket om vad arbete är och vad det kan vara.

Det kan vara klokt att nu låta det få ta lite tid. Att vi inte direkt måste bestämma hur det ska vara. Utan att vi gemensamt faktiskt provar oss fram till hur vi ska jobba framöver.

Utifrån allt det nya vi nu vet.

Men också med respekt för att det finns en hel del som vi faktiskt ännu inte vet.

Nu är en tid att vara nyfiken. Prövande. Experimenterande.

Inte tvärsäker.

.
.
Jag arbetar för ett mänskligt arbetsliv och ett bättre #ledarskap . Bättre i bemärkelsen att det får människor att känna en genuin samhörighet med den #organisation där de arbetar. Så att de kan och vill bidra bättre till dessa organisationers. #chef #medarbetare tillsammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *