“Det är alltid så bråttom …”

”Det ska gå snabbt. Vi gör dåliga grejer. Mina medarbetare tappar sugen. Och jag känner mig som en dålig ledare.”

Ungefär så kan man sammanfatta en problematik som jag får höra varianter på alldeles ofta ofta från de chefer som jag jobbar med.

De har förstått detta med att värde skapas av medarbetares engagemang. Och de har engagerade medarbetare som vill skapa detta värde. Men alltför ofta känner de sig tvingade att leda på sätt som inte bara levererar ett sämre värde men som också sliter på deras medarbetares engagemang.

Ett helt vansinnigt sätt att jobba på. Nu när värde skapas av människors engagemang.

Reflektion kring möjliga lösningar kommer i nästa blogginlägg. För jag tänker att det är värt att titta lite närmare på själva problemet först.

En chef jag jobbade med beskrev det för mig så bra att jag låter hen tala för sig och alla sina chefskollegor som har det på samma sätt:

Vi arbetar med att ta fram viktiga policydokument. Ofta är det bråttom, vi ligger nästan alltid minst ett steg efter i tidsplanen för att det ”kommer saker emellan”.

Hur hanterar vi då detta? Jo, oftast ”klämmer” jag och min chef fram ett förslag. Jag presenterar det för min arbetsgrupp som kommer med kloka reflektioner.

Men det finns ju ingen tid att arbeta om dokumentet utifrån dessa för jag måste skicka det vidare i beslutsprocessen som det är. Så jag säger till mina medarbetare att jag tar till mig deras tankar men att vi får försöka hantera dem senare när dokumentet implementeras.

De brukar då bli lite uppgivna. Och här skapas nu en stor frustation i mig för jag vet ju att detta är fel väg att gå. Vi borde för allas bästa ta oss tid att göra förändringarna nu.

Mina medarbetares engagemang och motivation påverkas negativt av att deras kloka input inte hörsammas. Vilket förstärks när de senare får svårt att bemöta frågor och synpunkter från organisationen kring det beslutade dokumentet.

Vår bristfälliga leverans får alltså konsekvenser för hela organisationen och vi får arbeta extra hårt för att hantera att vi inte arbetat igenom förslaget ordentligt.

Jag är fullt medveten om att detta är fel sätt att göra men jag ser inte hur jag kan hantera det på ett annat sätt.

Min önskan är att få använda mig av hela gruppens kapacitet, kompetens och klokhet men kraven att få fram snabba resultat gör att kvaliteten och det som skapar värde för såväl individerna som organisationen går förlorat.

Dessutom påverkar detta min egen motivation och känsla av att vara en bra ledare för mina medarbetare, vilket också blir en utmaning för mig som individ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *