Håll nere tempot

För drygt ett år sedan skärptes arbetsgivares ansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö. Sjukskrivningar pga arbetsbelastning och stress hade då ökat med 70 procent på bara några år. Dessa diagnoser är nu både de vanligaste och de som ger längst sjukskrivning.

Enligt forskare är det bara en tidsfråga innan en chef fälls.

Min erfarenhet är att chefer överskattar sin roll som chef. Men samtidigt underskattar sin roll som förebild.

Medarbetare gör nämligen inte alltid som du säger. Däremot som du gör.

Så hur ser din egen arbetsbelastning ut?

Ledarskap är till övervägande del mellanmänskligt och forskning visar att det är den emotionella intelligensen som utmärker effektiva ledare.

Men högt tempo och många distraktioner – många chefers vardag – gör det effektiva ledarskapet omöjligt. Det kräver nämligen total närvaro och full uppmärksamhet i de mänskliga mötena

Värna därför det långsamma och eftertänksamma tempot.

Gör det möjligt för dig att vara närvarande. På riktigt.

Och ta dig tid att läsa.

Tom Peters, legendarisk management-guru, tycker att dagens ledare läser för lite. Och enligt honom bör en ansenlig del av läsandet vara skönlitteratur.

Böcker ger dig perspektiv. De hjälper dig att förstå. Inte minst människor.

Och böcker tar tid att läsa. Vilket faktiskt är en del av poängen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *