Hur kan vi stötta chefer att våga?

Mina funderingar om varför chefer är snabba med att förkasta Gallups siffror om bristande medarbetarengagemang fick mig att leta fram två gamla artiklar.

… the moment important problems involve potential threat or embarrassment, rigorous reasoning goes tight out the window and defensive reasoning takes over.

Och visst är det ett hot mot chefen om medarbetare inte är engagerade. Till och med Gallup säger att det är ledarskapet som är problemet.

… defensive reasoning serves no purpose except self-protection, though the people who use it rarely acknowledge that they are protecting themselves. It is the group, the department, the organization that they are protecting in the name of being positive.

Och stor fallenhet för detta defensiva tänkande har just chefer.

Highly skilled professionals … rarely experience failure. … have never learned how to learn from failure. … become defensive, screen out criticism and put the ”blame” on anyone and everyone but themselves.

In short, their ability to learn shuts down precisely at the moment they need it most.

Så hur kan vi stötta chefer att våga se det bristande engagemanget hos sina medarbetare? Och att göra det till en prioriterad fråga som man kan tala ärligt om och arbeta med?

PS De två ytterst läsvärda artiklarna är skrivna av Chris Argyris för Harvard Business Review. Teaching Smart People How to Learn (1991) och Good Communication That Blocks Learning (1994)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *