Hur ledare blir trovärdiga

Myten om den allvetande ledaren får ledare att uppträda överdrivet säkert. Ge sken av att alltid ha läget under kontroll. Veta, om inte allt, så i alla fall det som behöver vetas.

Som jag skrev i inlägget Frågor på det? riskerar säkra ledare att stå väldigt ensamma med de utmaningar som de (så klart!) inte har full koll på. 

För människor hjälper inte tvärsäkra ledare att leda.

Så jag föreslog att ledaren, istället för att dominera scenen och leverera säkra svar, skulle intressera sig för medarbetarnas funderingar. Be dem utveckla sina tankar och bjuda in alla att vara med och reflektera.

Ledaren skulle då inte bara få en massa värdefull information. Hen skulle också stärka sin position.

För forskning visar att ledare som ställer frågor till sina medarbetare framstår som mer trovärdiga. Just det. Mer trovärdiga än de som inte gör det.

Dessutom visar studien att människor känner större tillit och de får mer lust att bidra när ledare bjuder in dem att bidra med sin kunskap.

Ledare behöver alltså inte oroa sig för att framstå som mindre kompetenta om de frågar efter medarbetares input.

Men det finns några saker ledare bör tänka på kring det här med frågandet, enligt nyss nämnda studie.

För det första kommer den positiva effekten när ledaren ställer öppna frågor där ledaren själv inte har svaret. Att bara bjuda in människor att tycka till kring redan mer eller mindre färdiga slutsatser gör inget för varken ledarens trovärdighet eller medarbetares lust att bidra.

Det är stor skillnad på att säga:

– ”Hur tänker ni att vi skulle kunna möta den minskade efterfrågan på produkt X?”

och att säga:

– ”Vad tycker ni om vår nya reklamkampanj för att möta den minskade efterfrågan på produkt X?”

För det andra behöver frågan uppfattas som en kompetent ledares sätt att uppmärksamma andras kompetens och vilja att ta till sig den. Ledarens frågor ska alltså upplevas lyfta andra; inte sänka sig själv.

Det är alltså skillnad på ”Vet du …” och ”Jag vet inte …”.

För det tredje får inte frågan upplevas som manipulativ. Alltså bara vara ett sätt att få människor att ge ett redan förutbestämt svar. Så där som ledare gör ibland för att medarbetare ska få en ”känsla” av att ha varit med och påverkat, fast de inte har det.

Och slutligen får frågandet inte vara ett sätt att slippa göra sin egen hemläxa.

Manipulativa eller lata frågor är nämligen väldigt irriterande och riskerar att göra mer skada på relationen än tvärtom.

Forskning visar alltså att ledare inte kommer framstå som mindre kompetenta och trovärdiga i sin roll om de börjar ställa frågor till sina medarbetare.

Tvärtom!

Så länge de är genuint intresserade av människors kunskap i frågor där de inte redan har svaret och gör det på sätt som inte sänker dem själva, eller får dem att framstå som manipulativa eller lata.

Så där ja! Då är det bara att gå ut och börja fråga.

***

PS Som du ser är detta inte någon rocket science. Trots det kan det kännas svårt och ovant och jag har respekt för det. Men det går att lära sig! Jag har hjälpt andra chefer och jag hjälper gärna dig. Hör av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *